Gdaňsk s tisíciletou historií je jedno z nejstarších a největších měst v Polsku. Leží v Pomoří na řece Visle a na břehu Baltského moře v Gdaňském zálivu. Pro novodobé dějiny Polska je významné tím, že z něj vzešlo v roce 1980 antikomunistické hnutí Solidarita. Svým návštěvníkům nabízí překrásné architektonické památky, umělecká díla, malebné uličky s kavárnami a restauracemi.

Svědkové dlouhé historie Gdaňska

Gdaňsk je město, které si vás svou krásou získá. Na každém kroku potkáváte svědky jeho dlouhé historie – chrámy, paláce, městské hradby, brány. Nejkrásnější částí Gdaňska je Hlavní město, jehož ulice jsou lemovány krásnými zděnými domy. Mezi nimi vyčnívá budova Hlavní radnice s vyhlídkovou věží, ze které je nádherný výhled na historické centrum. Dnes je v radnici umístěno Historické muzeum města Gdaňska. Prohlédnout si můžete i největší cihlový chrám světa, monumentální baziliku Nejsvětější Panny Marie s nádhernými interiéry. Dalším architektonickým skvostem je katedrála v Oliwě s jedinečně znějícími varhanami. Pravidelně se zde konají festivaly varhanní hudby.

 

Příjemnou procházku Gdaňskem si můžete udělat po promenádě kolem řeky, kde se dá odpočinout a posedět v některé z mnoha restaurací nebo kavárniček.

Dominanty Gdaňska

Dávnou dominantou města je Zuraw z roku 1444, ve středověku největší přístavní jeřáb v Evropě. Sloužil současně jako brána a jeřáb pro transport těžkých nákladů a usazování lodních stožárů. K symbolům přímořského Gdaňsku patří i Neptunova fontána.

Za branami Gdaňska – Malbork

Jestliže trávíte v Gdaňsku několik dní, můžete se vypravit do Malborku (asi 60 km). Ve středověku byl sídlem silného křižáckého řádu. Do dnešních dní se zachoval gotický zámecký komplex, který je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. V současné době je zde umístěno muzeum.